I mange kommuner og amtsråd har politikerne besluttet, at hoftebeskyttelsesbukser skal have tilskud. Det betyder, at samfundet tager et velkomment ansvar ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv. Faldskader udgør omkring 12 % af alle plejebegivenheder og er efter hjerte-kar-sygdomme hovedårsagen til indlæggelse. Af disse faldskader tegner hoftebrud sig for mere end halvdelen af de direkte sundhedsudgifter og forårsager også en del lidelse og nedsat livskvalitet for den ramte person.

 

Et hoftebrud anslås at koste ca. SEK 400.000 i det første år i direkte sundhedsudgifter. Den sum kan sammenlignes med 1.500 SEK, som er omkostningerne ved at udstyre en person med SafeHip hoftebeskyttelsesbukser i et år. Undersøgelser viser, at det er sundhedsøkonomisk forsvarligt at tilbyde hoftebeskyttelsesbukser til personer med stor risiko for at falde. Et par hoftebeskyttelsesbukser per pensionist giver med andre ord bedre mulighed for et langt, aktivt og skadesfrit liv. Hvis alle personer med risiko for at falde fik tilbudt SafeHip hoftebeskyttelsesbukser, ville antallet af hoftebrud blive kraftigt reduceret, og både penge og menneskelig lidelse kunne spares. SafeHip kan ses som en økonomisk og god livsforsikring, hvor både samfundet og den enkelte bliver vindere.

 

 

 

Socialstyrelsen og Senioralarm anbefaler hoftebeskyttelsesbukser

Hvordan ser du egentlig på brugen af hoftebeskyttere i vores kommuner og amtsråd? Fysioterapeuter på Karlskrona kommunale genoptræning fortæller, at folk i Blekinge Amt i lang tid har brugt hoftebeskyttelsesbukser. Karlskrona kommune har også besluttet, at hoftebeskyttelsesbukser skal være gratis for brugerne, hvilket betyder, at genoptræningsteamet bestiller bukserne og kommunen dækker indkøbsomkostningerne. Folk har været langsynede og ved, at der er undersøgelser, der viser, at hoftebeskyttelsesbukser er gode. Både vores MAS og vores erfarne sundhedspersonale er positive, siger de.


Hvor stort er problemet med hoftebrud og andre faldskader i Karlskrona kommune?

Cirka 2.700 faldulykker om året, fortæller fysioterapeuterne. Omkring halvdelen af sagerne foregår i særlige bosteder og halvdelen i boliger. Men det er ikke kun sæsonbetingede skridulykker, de fleste tilfælde sker indendørs. Undersøgelser viser, at der kan være forskellige årsager til, at ældre falder, såsom nedsat balance eller ændringer i medicin. Forebyggelse af faldskader kræver flere indsatser. Vi arbejder i teams med mange forskellige tiltag, for eksempel balancetræning, fortæller de. Teamwork er vigtigt, at alle har adgang til journalen og arbejder sammen om at se helheden. Det er personalet på overnatningsstedet, der håndterer sagsrapporterne, og som er tættest på patienterne, derfor kontakter de os, når det kommer til hoftebeskyttelsesbukser. De er bange for deres brugere. Arbejdet med det nationale kvalitetsregister Senior Alert er en vigtig del af det daglige arbejde i Karlskrona kommune. I Senior Alert er der et scoringssystem, der bruges til at afgøre, om en person har brug for hoftebeskyttelse. Nogle af kriterierne for at få hoftebeskyttelsesbukser er, at du generelt skal være ustabil og have tendens til at falde. Det betyder, at mange af brugerne bruger hoftebeskyttelsesbukser.

 

 

 

Så hvordan synes personale og brugere, at det fungerer rent praktisk?

Hoftebeskyttelsesbukser er en naturlig del af jobbet, så der er ingen problemer. De fleste af brugerne accepterer bukserne. En eller anden dame har måske været skeptisk over for, at hofterne bliver bredere, men personalet er meget godt, de sørger for, at det virker.

Lær mere om, hvordan SafeHip hoftebeskyttelsesbukser redder liv.

Læs flere artikler om SafeHip hoftebeskyttelsesbukser