Med alderen øges risikoen for at falde og få et hoftebrud. Risikoen er endnu større, hvis du allerede har osteoporose (knogleskørhed) eller har haft et slagtilfælde. Hvert år falder cirka 18.000 ældre mennesker og slår sig så slemt, at de får et hoftebrud. Gennemsnitsalderen er 82 år og to tredjedele er kvinder. Et hoftebrud involverer ofte smerter og hævelser og besvær med at gå og bevæge sig, men fører desværre ofte til mere alvorlige komplikationer.

 

 

Et hoftebrud kan ændre livet dramatisk. Det, der kan starte som et uskyldigt fald, kan føre til operation, hospitalsindlæggelse, langvarig genoptræning, funktionelle begrænsninger som nedsat gangevne og frygt for at falde igen. Mange syge bliver helt afhængige af hjælp fra andre, og hoftebrud er dermed den hyppigste årsag til, at man er tvunget til at flytte på en form for plejehjem. En stor del, næsten hver tiende, dør som følge af en faldskade. Faktum er, at tre gange så mange svenskere dør af faldskader end af trafikulykker. I Sverige ses det, at 21 % af patienterne mister evnen til at gå alene udendørs og 13 % mister evnen til at gå helt. 3 % dør under behandlingen og 38 % dør inden for 2 år.

 

Et aktivt liv

 

At kunne leve et aktivt liv ud fra sine forudsætninger har store positive effekter på sundhed og velvære. Den største effekt for et godt helbred er fysisk aktivitet, da det bidrager til at styrke skelettets styrke. Der er mange andre fordele ved at forblive fysisk aktiv. Muskelstyrke, balance, gang, reaktion og iltoptagelse kan forbedres eller vedligeholdes, hvilket øger muligheden for et aktivt liv med høj livskvalitet.

 

Ét tilfælde kan ændre meget. Et hoftebrud, som er den mest alvorlige og en meget almindelig sekundær skade, kan få gangevnen til at forringes drastisk. Mange ældre har svært ved at vende tilbage til deres egen bolig, og livet udvikler sig i en retning, som vi måske ikke ønsker os. En undersøgelse om ældre mennesker og hvorfor de falder, offentliggjort i The Lancet, viser, at ældre falder, selv efter at faldforebyggende foranstaltninger er implementeret. De fleste, 41 %, faldt, når de kom i ubalance enten efter at have bevæget sig på glat underlag, stået/siddende eller stå stille. Forskningen viser, at det næsten er umuligt at forhindre alle fald, selvom man for eksempel fjerner tærskler og tæpper. Det er derfor, det er så vigtigt at afbøde virkningen af faldet og at handle, før det er for sent. Det er med andre ord vigtigt, at tilpasning af miljøet aldrig må være den eneste foranstaltning til at forhindre faldulykker. Da ældre mennesker ofte falder, når de går på et plant underlag og uden påvirkning af ydre faktorer, er hoftebeskyttelsesbukser den eneste foranstaltning, der umiddelbart mindsker risikoen for brud.

 

Læs flere artikler om SafeHip hoftebeskyttelsesbukser