Årets tema ved Den Internationale Fysioterapidag er ”Liv i årene” hvilket handler om hvordan vi får flere gode år i vores stadig længere liv.

Formanden for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrecht udtaler ” det er dejligt, at vi lever længere, men det skal jo helst være flere raske og gode år. For at opnå det, er det afgørende, at vi er fysisk aktive. Vi sætter fokus på faldulykker, fordi de alt for ofte er årsag til, at ældre holder op med at bevæge sig. Det er ærgerligt, for det betyder et dårligere liv. Derfor er det vigtigt, at de får den rigtige hjælp,”

Fald fylder de Danske skadestuer!
Hoftebrud er den enkeltsygdom, der beslaglægger flest sengedage i Danmark. Det samlede antal hoftebrud når op mod ca. 7500 tilfælde pr. år i Danmark. Mere end 90% af alle hoftebrud er forårsaget af fald, ”det er meget høje tal, der understreger, at man skal tage fald meget alvorligt for det bliver alt for tit begyndelsen til enden. Derfor er det afgørende at tilbyde de ældre målrettet træning af styrke og balance” siger Tina Lambrech og fortsætter: ”kommunerne er blevet rigtig gode til genoptræning, men der er god grund til at være særlig opmærksom på, hvordan vi hjælper faldtruede ældre, Inden ulykken er ude”.

Kan man forhindre, at fald medføre brud, kan risikoen for sygelighed formentlig nedsættes betydeligt og samtidig antallet af skadestuekontakter mm. Af aktuelle strategier til forebyggelse af hoftebrud kan bl.a. nævnes, medicinsk behandling af knogleskørhed med Calcium, vitamin D og antiresorptiv medicin. Hoftebeskytter er et middel til at reducere risikoen for brud ved fald udtaler Sundhedsstyrelsen.

Hoftebeskyttere kan reducere faldkræfterne mod hoften og derved reducere risikoen for hoftebrud hos ældre med høj risiko for fald. Safehip hoftebeskyttere er en blød, komfortabel og sikker løsning på sundhedsstyrelsens anbefalinger over for ældre i plejeboliger.

Livskvalitet
Færre hoftebrud er også lig med større livskvalitet hos de ældre. Erfaringer viser, at mange ældre som opereres for hoftebrud efterfølgende må leve med en kraftig begrænsning af bevægeligheden i hverdagen. Derfor handler det i høj grad om at tilbyde sikkerhed og tryghed.

Vi håber at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at forebygge hoftebrud ved at anvende hoftebeskyttere vil blive fulgt op ude i landets kommuner!

Produktoversigt SafeHip hoftebeskyttere